Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
 Olecko Kolonia 4   19-400 Olecko  
tel. +48.875204032  spzzod@powiat.olecko.pl
NIP 847-14-28-196  REGON 510956749

 KRS   0000216673 z  dopiskiem “Hospicjum w Olecku Kolonia”

FIlm

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

 

Uwaga - zakaz odwiedzin