Film - Jak umieścić chorego

05.01.2017

Jak umieścić chorego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym?