Informacja o wyborze oferenta

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

03.02.2017

Informacja o wyborze oferenta na dostawy do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej 19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4.

Informacja o wyborze oferenta na dostawę drobiu i podrobów drobiowych
Informacja o wyborze oferenta na dostawę jaj
Informacja o wyborze oferenta na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego
Informacja o wyborze oferenta na dostawę mrożonek
Informacja o wyborze oferenta na dostawę nabiału
Informacja o wyborze oferenta na dostawę pieczywa
Informacja o wyborze oferenta na dostawę produktów suchych i innych
Informacja o wyborze oferenta na dostawę przetworów mlecznych
Informacja o wyborze oferenta na dostawę ryb
Informacja o wyborze oferenta na dostawę warzyw i owoców
Informacja o wyborze oferenta na dostawę wędlin