Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-03-12 12:14

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2019.04.01

   Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu obsługi podmiotu leczniczego HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.

   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia (zwany dalej Zamawiającym) informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi podmiotu leczniczego HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region” Działania 3.2 „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Więcej informacji w załącznikach.

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko