Pacjenci w SPZZOD w latach 2000 - 2015

Poniższe opracowanie przedstawia dane statystyczne dotyczące osób hospitalizowanych w zakładzie w latach 2000 – 2015. Ogółem hospitalizowano 3152 osoby.

Pacjenci w SPZZOD w latach 2000 - 2015

 

Więcej informacji w załączniku "Pacjenci w SPZZOD w latach 2000 - 2015"