Uwaga - umożliwiamy odwiedzanie pacjentów

20.05.2021 r.

UWAGA !!!
Informuję, że od dnia 22.05.2021 r. umożliwiamy odwiedzanie pacjentów. Odwiedziny będą odbywały się w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 do 16.00.

Do jednego pacjenta w jednym czasie może wejść jedna osoba. Proszę zachować odległość od chorego nie mniejszą niż dwa metry.

Aby wejść do pacjenta należy zadzwonić (domofon) na oddział, na którym leży pacjent i zgłosić chęć odwiedzin. Pracownik z danego oddziału udostępni odzież ochronną (tj. maskę, fartuch, środki dezynfekcyjne i rękawiczki) i umożliwi widzenie z pacjentem.