Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

30.01.2017

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej 19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4, NIP 847-14-28-196, tel. 87 520 40 32, 87 520 22 08 zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę.

Zapytanie o cenę nr 1 / 2017 na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego
Zapytanie o cenę nr 2 / 2017 na dostawę mrożonek
Zapytanie o cenę nr 3 / 2017 na dostawę ryb
Zapytanie o cenę nr 4 / 2017 na dostawę wędlin
Zapytanie o cenę nr 5 / 2017 na dostawę pieczywa
Zapytanie o cenę nr 6 / 2017 na dostawę nabiału
Zapytanie o cenę nr 7 / 2017 na dostawę przetworów mlecznych
Zapytanie o cenę nr 8 / 2017 na dostawę jaj
Zapytanie o cenę nr 9 / 2017 na dostawę drobiu i podrobów drobiowych
Zapytanie o cenę nr 10 / 2017 na dostawę warzyw i owoców
Zapytanie o cenę nr 11 / 2017 na dostawę produktów suchych i innych