Zapytanie ofertowe na remont tarasu budynku w SPZZOD w Olecku Kolonia

 Data wprowadzenia: 2015-07-15 1410

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia, zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie remontu tarasu o powierzchni ok. 74 m2, znajdującego się na niskiej części budynku zakładu.

» 1. ZO remont tarasu budynku - rozmiar: 64000 bajtów
» 2 Kosztorys ślepy - rozmiar: 106562 bajtów
» 3 Formularz ofertowy - rozmiar: 32256 bajtów
» 4 Oświadczenie kierownika budowy_ - rozmiar: 17411 bajtów
» 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych - rozmiar: 14720 bajtów
» 6 Projekt umowy - rozmiar: 25654 bajtów