Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-27 08:36

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Dla pacjenta

Informacje dla pacjenta, jego rodziny, opiekunów, bliskich

1. Informacji na temat funkcjonowania zakładu oraz sposobu i trybu kierowania pacjentów do zakładu udzielamy pod nr tel. 87 520 40 32 lub 87 520 22 08.

2. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta udziela lekarz zakładu w dni powszednie w godzinach od godz. 12.00 do godz. 14.00, w sytuacjach pilnych codziennie lekarz dyżurny całodobowo. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta udziela się tylko osobom wskazanym przez pacjenta i udokumentowanym jego podpisem w dokumentacji podczas przyjęcia do zakładu lub w trakcie jego pobytu; lub opiekunowi faktycznemu; lub opiekunowi prawnemu, kuratorowi  wyznaczonemu przez właściwy sąd.

3. Wszelkie skargi, uwagi, wnioski można składać pisemnie na adres zakładu, e-mailem,   fax-em lub ustnie, osobiście lub telefonicznie do dyrektora zakładu lub innych właściwych urzędów. Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie zakładu .

4. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 9.00 – 19.00. Możliwe jest czuwanie rodziny lub osób bliskich przy pacjencie całą dobę, po wcześniejszym uzgodnieniu z pielęgniarką dyżurną.

5. Msza św. w kaplicy zakładu odbywa się w każdą niedzielę i święta o godz. 14.00.

6.    Posiłki rozdawane są w następujących godzinach:
-    śniadanie  o godz. 8.00,
-    obiad o godz. 13.00,
-    kolacja  o godz. 17.00.

7. Przynoszone dla pacjentów produkty spożywcze  o krótkim okresie przydatności do spożycia, oraz takie, które wymagają przechowywania w lodówce  prosimy przekazywać personelowi obecnemu na dyżurze. Produkty są opisane imieniem i nazwiskiem pacjenta, przechowywane w lodówce i udostępniane pacjentowi do spożycia w odpowiednim czasie i ilości.

8. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przy pacjencie, dlatego prosimy aby pacjenci nie zabierali ze sobą biżuterii i drogocennych przedmiotów.

Submenu

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko