Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Zakładowy Cennik Usług

   Zakładowy Cennik Usług poniżej przedstawiony stosowany jest w przypadku realizacji usług dla pacjentów nie ubezpieczonych lub takich, którym nie przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia np. bez skierowania lekarskiego, ubezpieczonych poza granicami kraju itp. W takich przypad­kach pacjent pokrywa 100 % kosztów usługi.

ZAKŁADOWY CENNIK USŁUG  (usługa komercyjna)

Lp. Rodzaj usługi Cena netto

w zł

VAT Wartość
brutto w zł
1 Pobyt pacjenta nie ubezpieczonego w ZOL ogólnym – osobodzień 125,00 zw. 125,00
2 Pobyt pacjenta nie ubezpieczonego w ZOL psychiatrycznym - osobodzień 125,00 zw. 125,00
3 Pobyt pacjenta nie ubezpieczonego w OMP – osobodzień 350,00 zw. 350,00
4 Pracownia fizjoterapii (kinezyterapia, masaż) 50,00 zw. 50,00
5 Usługi medyczne ambulatoryjne dla pacjentów nieubezpieczonych (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowe, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa):

Porada lekarska

Iniekcja domięśniowa

Iniekcja dożylna

Mierzenie ciśnienia

EKG

Kroplówka

Zmiana opatrunku

UWAGA: ceny nie obejmują podawanych leków

 

 

  

85,00

20,00

20,00

10,00

30,00

60,00

30,00

zw.

 

 

  

85,00

20,00

20,00

10,00

30,00

60,00

30,00

6 Pobyt opiekuna z noclegiem i wyżywieniem całodobowym 50,00 zw. 50,00
7 Nocleg bez wyżywienia 20,00 zw. 20,00
8 Obiad 13,00 zw. 13,00
9 Śniadanie lub kolacja 7,00 zw. 7,00
10 Pranie i dezynfekcja bielizny szpitalnej 4,00 zw. 4,00
11 Przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin (za dobę) 200,00 zw. 200,00
12 Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318,1524 z późn. zm.)  oraz  Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r.
13 Za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
14 Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

Zakładowy Cennik Usług obowiązuje od 20.03.2018 rok.

Zatwierdził: Emilia Urbanowicz
                   Dyrektor zakładu

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko