Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-03-12 12:14

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Dokumenty do pobrania

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Do pobrania

2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Do pobrania

3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie Do pobrania

4. Skierowanie do zol  psychiatrycznego Do pobrania

5. Skierowanie do żywienia dojelitowego Do pobrania

6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia POD Do pobrania

7. Skierowanie do objęcia POD Do pobrania 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko