Dokumenty do pobrania

1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Do pobrania

2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Do pobrania

3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie Do pobrania

4. Skierowanie do zol  psychiatrycznego Do pobrania

5. Skierowanie do żywienia dojelitowego Do pobrania

6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia POD Do pobrania

7. Skierowanie do objęcia POD Do pobrania