Galeria

 Fotogafie z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej.

 

Wycieczka do Wilna

	 15 lat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej