Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2018-10-18 08:44

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

1% podatku

Prosimy o przekazanie darowizny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.
Otrzymane środki przeznaczamy na zakup sprzętu, leków oraz środków opatrunkowych i pielęgnacyjnych.
Dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

1% podatku

KRS   0000216673

z  dopiskiem “Hospicjum w Olecku Kolonia”
Informacji dodatkowych udzielamy
pod nr tel/fax  087  520 22 08 lub 520 40 32

NR KONTA BANKOWEGO   
25 9339 0006 0000 0007 0292 0001

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko