Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Historia zakładu

Koniec lat dziewięćdziesiątych w służbie zdrowia to okres burzliwych zmian w całym systemie opieki zdrowotnej, w tym również w oleckim zoz-ie. Zmiany dotyczyły m.in. liczby łóżek w szpitalu, ilości zatrudnionych osób, formy zatrudnienia pracowników. Niosło to za sobą wizję zwolnień pielęgniarek. Jednocześnie w kraju mówiło się o tworzeniu zakładów dla osób przewlekle chorych. Postanowiliśmy wykorzystać tę szansę, stworzyć zakład o charakterze długoterminowym, który zapewni opiekę medyczną osobom potrzebującym i da miejsca pracy zwalnianym w szpitalu pracownikom.  Początki były trudne. Zaczęliśmy od utworzenia 14 łóżkowego Oddziału Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w strukturze SPZOZ w Olecku.

Bezpośrednią pracą przy tworzeniu zakładu zajmowały się: mgr Emilia Urbanowicz – wówczas Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Olecku, piel. dypl. Bogumiła Balińska i piel. dypl. Bożena Jurewicz – pielęgniarki z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Wewnętrznym. Dyrektorem SPZOZ w Olecku, który pokonał problemy z zarejestrowaniem zakładu był   dr n. med. Cezary Marek Lasota.

W urządzaniu zakładu wykorzystaliśmy zapasy magazynowe sprzętu pochodzącego z darów z Francji, zrobiliśmy drobny remont pomieszczeń. Bardzo dużą pomoc okazali nam mieszkańcy Olecka i okolic, którzy przekazali nieodpłatnie meble, lodówki, zmywarkę, bieliznę pościelową, obrusy, talerze i inne niezbędne przedmioty.

W listopadzie 1998 roku przyjmowaliśmy pierwszych pacjentów. Mimo dokładnego przygotowania zakładu do uruchomienia, początki były trudne, napotykaliśmy na wiele trudności. Po kilkumiesięcznych obserwacjach działalności i w perspektywie przejęcia całego budynku, w którym znajdował się szpital, zaczęliśmy czynić starania o wyodrębnienie naszej placówki i przekształcenie w samodzielną jednostkę.

Od 1 maja 2000 roku zaczął funkcjonować Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach k/Olecka.

Kolejne lata to okres modernizacji budynku i poszerzania działalności o nowe świadczenia medyczne.

Tak było.              Tak jest.

Tak było. Tak jest.

Tak było. Tak jest.

Więcej w załączonej prezentacji zakładu 9 MB PDF

Utworzenie zakładu oraz jego działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia lokalnej władzy. Od czasu przedstawienia pomysłu tworzenia placówki ówczesnemu Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Olecku po dzień dzisiejszy otrzymywaliśmy wsparcie zarówno merytoryczne jak i finansowe. Stanowisko Starosty obejmowali kolejno Alojzy Jurczak, Stanisław Ramotowski, Andrzej Kisiel. Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu pełnili Zofia Burel, Juliusz Uss, Wacław Sapieha, Marian Świerszcz.

Zgodnie z obowiązującym prawem organem inicjującym i opiniodawczym ze strony Powiatu Oleckiego oraz organem doradczym Dyrektora SPZZOD jest Rada Społeczna. Funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej pełnili kolejno Wacław Sapieha, Alojzy Jurczak, Maria Wanda Dzienisiewicz, Kazimierz Iwanowski.

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko