Program dla zdrowia

„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”
„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”

„Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”
to projekt realizowany przez Powiat Olecki do końca kwietnia 2016 roku. Działanie dofinansowane
jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Celem podejmowanych działań jest zmniejszenie zagrożenia utraty zdrowia i życia przez mieszkańców powiatu spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, co wpłynie na zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.