Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-10-27 08:36

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza działa od 06 października 2004 r.
Członkami Stowarzyszenia są głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
Głównym założeniem utworzenia i działania Stowarzyszenia było wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie wspiera, w tym również finansowo działalność
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej.

Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

2xwww

Od czerwca 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora „Wrzos” wrzos.stowarzyszenie.olecko.pl Głównym celem prowadzenia Klubu jest zwiększenie aktywności zarówno fizycznej jak i psychicznej oraz społecznej lokalnych seniorów.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest zwiększenie aktywności i zapobieganie marginalizacji osób wykluczonych społecznie.
Więcej o Stowarzyszeniu i jego działalności można przeczytać na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko