Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Hospicjum Domowe

   Personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki hospicyjnej świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia w domu pacjenta.

  Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą lub rodziną czy opiekunem.  W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego; otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.

   Porady lekarskie udzielane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu.

   Wizyty pielęgniarskie świadczone są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu.

   Pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza prowadzącego.

   Hospicjum domowe zapewnia całodobowy dostęp do świadczeń przez 7 dni w tygodniu.

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko