Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Hospicjum Stacjonarne

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

  Obejmuje wszechstronną i całościową opieką medyczną pacjenta chorującego na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby. Świadczenia przysługują świadczeniobiorcom chorującym na następujące jednostki chorobowe: nowotwory, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechowa, owrzodzenie odleżynowe.

   Celem zakładu jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje zwalczanie bólu, leczenie objawowe, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

   Zakład zapewnia osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania i transport medyczny chorym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają takiego transportu. Ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w organizowanej terapii zajęciowej, świadczeniach z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej.

 

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko