Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  

   Leczenie ambulatoryjne w zakresie specjalistycznego lecznictwa psychiatrycznego dla osób dorosłych.
Świadczenia obejmują specjalistyczną pomoc lekarską i psychologiczną.

   Poradnia realizuje świadczenia medyczne w zakresie:
•    leczenia i konsultacji psychiatrycznych, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych: nerwice, psychozy, depresje, zaburzenia zachowania i zaburzenia psychosomatyczne;
•    porad psychologicznych;
•    konsultacji psychiatrycznych dla pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów;
•    porad psychogeriatrycznych dla osób w wieku podeszłym;
•    kontynuacji leczenia po hospitalizacji psychiatrycznej.

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko