Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Ogólny

   Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

   Do zakładu opiekuńczego może zostać przyjęty świadczeniobiorca z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie dokonanej za pomocą karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego ( skala Barthel ) uzyskał 40 punktów lub mniej.

   Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel  otrzymał  40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia  go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

   Zakład zapewnia osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania i transport medyczny chorym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają takiego transportu. Ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w organizowanej terapii zajęciowej, świadczeniach z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej.


 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko