Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2021-07-26 11:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny

   Celem zakładu opiekuńczo leczniczego psychiatrycznego jest objęcie całodobową opieką osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.

   Świadczenia  opiekuńczo lecznicze dla dorosłych obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Świadczenia udzielane są dla pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi: organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe, zaburzenia nastroju, upośledzenie umysłowe.

   Zakład zapewnia osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania i transport medyczny chorym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają takiego transportu. Ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w organizowanej terapii zajęciowej, świadczeniach z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej.

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko